WindDecision® 2014 senesi sonunda pazarda yeni bir danışmanlık servisi sunabilme fikri ile kuruldu. Bir çok ulusal ve uluslararası danışmanlık firması müşterilerine mühendislik bilgileri, deneyimleri ile destek olmaya çalışmaktadır ancak bazı özel durumlarda en güncel mühendislik bilgisi yeterli gelmemektedir. Bazen, geleneksel metodları aşan, en yeni bilimi mühendislik uygulamasına dönüştürebilen firmalara özel çözümler bir gereklilik halini alır.

WindDecision® müşterilerine hedef odaklı, bilimsel araştırma ve yazılım geliştirme servisi sunar. Amacımız, en üstün bilimsel bilgiyi müşterilerimize kullanıma hazır bir yazılım aracılığıyla sunmak ve işlerine kaldıkları yerden devam etmelerini sağlayacak kolaylıkta çözümler sunmaktır. Bu hedeflere ulaşmak için yazılım geliştirme dışında raporlama, teknik arşivleme ve seminer servisleri verir. Bu servisleri tam zamanlı çalışanları ve Danimarka, Yunanistan, Almanya ve İngiltere merkezli iş ortakları aracılığıyla verir. İstediğiniz çözüm konusunda size neler yapabileceğimizi aktarır ve bir zaman çizelgesi çerçevesinde uzmanları projenizde görevlendirerek hizmet veririz.

Temel presnsibimiz, ‘yeni’ bilimle her zaman daha fazla şey yapılabileceğidir. Eğer işinizi geleceğe taşımak istiyorsanız, sizinle görüşmek isteriz.

Şirketimizn Temelleri
WindDecision®, Yard.Doç.Dr. Ferhat Bingöl tarafından Türkiye Sanayi ve Bilim Bakanlığının 6 Haziran 2001 tarihli ve 4691 sayılı insiyatifiyle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü içinde yer alan İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde kurulmuştur. Dr.Bingöl 10 seneyi aşkın olarak önce öğrenci sonra bilim adamı olarak rüzgar enerjileri konusunda dünyada otoritelerden biri olan Danimarka Teknik Üniversite’sinde bulunmuştur. Rüzgar Enerjileri konusunda Yüksek Mühendislik ve Doktora derecesini yine aynı üniversiteden (önceki adıyla Risø National Laboratory for Sustainable Energy) almıştır. Çalışma konuları olarak öne çıkanlar; rüzgar veritabanları, rüzgar atlasları, lidar ölçümleri, komplerks arazileri coğrafi bilgi sistemlerinin (GIS) rüzgar enerji kullanımları ve uydudan rüzgar ölçümleri konuları gösterilebilir. Dr.Bingöl aynı zamanda mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapmış ancak artık etik olmayacağı düşüncesiyle yapmamaktatır ve Danimarka Mühendisler Birliği (IDA), Yunanistan Rüzgar Enerjileri Birliği (ELETAEN), Türkiye Rüzgar Enerjileri Birliği (TÜREB) ve Makine Mühendisleri Odası (MMO) üyesidir.

EKİBİMİZ

WindDecision araştırma ve geliştirmenin bir takım çalışması olduğuna ve konusunda uzman takım üyeleriyle yapılabileceğine inanmaktadır. Biz “associates” yani “iş ortağı” sistemiyle çalışıyoruz ve her proje için o konuda uzman kişileri proje bazında bir araya getiriyoruz. Bazen bu kişiler yakın çevremizden olduğu gibi bazen de yurtdışından ya da ülkenin farklı lokasyonlarından olabiliyor. Yakın çalıştığımız “iş ortaklarımız” aşağıda listelenmiştir.

Dr. Ferhat Bingöl / Kurucu ve AR-GE Müdürü
On seneyi aşkın rüzgar enerjileri deneyimi ile Bingöl fizibilite hesaplamaları, rüzgar enerjilerine yönelik yeni yazılım geliştirilmesi ve yeni ölçme teknikleri (lidar, sodar, uydu radarları vb.) ile ilgilenmektedir. Bingöl aynı zamanda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde, Yardımcı Doçent olarak görev yapmakta ve rüzgar enerjileri üzerine dersler vermektedir.
000
Dr.Ö.Emre Orhan / Engineer – Lecturer
He is manager for Wind and Solar Engineering at Borusan EnBW Energy in Turkey. During the last 4 years he has worked actively for the completion of almost 300 MW wind projects and development of more than 3000 MW green field wind projects. Previously Ömer worked for the German consultant company Fichtner and Alstom Hydro in Barcelona. Dr. Orhan cooperates with WindDecision in wind energy courses.
emre

logo
WindDecision ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yer alan Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi ile kurumsal bir destek anlaması vardır.

profile_logo_6081_460x160
WindDecision 2016 senesinde Danish Enerji ve Çevre akademisiyle bir birliktelik anlaşması imzalamış ve Türkiye rüzgar enerjileri konulu dersler vermek konusunda çalışmalar yütürmektedir. İlgili Basın Bülteni daha fazla bilgi içermektedir.